Meet Our People
Faculty
- By Department / Unit
- By Research Areas
- By Name
Administrative Staff
Student Ambassadors
View by Photo | View by Text
Advanced Materials & Technology
Khalil AMINE
Chi Ming CHAN
Ying CHAU
Guohua CHEN
Qing CHEN
Sherry Xian CHEN
Francesco CIUCCI
Ping GAO
Yongsheng GAO
I-Ming HSING
Xijun HU
Baoling HUANG
Jang-Kyo KIM
David C C LAM
Ricky S W LEE
Yang LENG
Tom Zhengtang LUO
Robin Lok Wang MA
Yongli MI
Ka Ming NG
Minhua SHAO
Qing-Ping SUN
Hong TAO
Lutao WENG
Jingshen WU
Jinglei YANG
King Lun YEUNG
Matthew Ming-Fai YUEN
Tongyi ZHANG
Jidong ZHAO