Meet Our People
Faculty
- By Department / Unit
- By Research Areas
- By Name
Administrative Staff
Student Ambassadors
View by Photo | View by Text
Environmental Engineering: Environmental Sustainability
Guang-Hao CHEN
Guohua CHEN
Ping GAO
Chin Tsau HSU
Xijun HU
David Chi Wai HUI
Eun-Soon IM
See Chun KOT
Irene M C LO
Moez LOUATI
Andrew MAK
Gordon MCKAY
Yongli MI
Ka Ming NG
Chii SHANG
Xiaoming SHI
Yeou-Koung TUNG
Jingshen WU
Jiachuan YANG
King Lun YEUNG
Tongyi ZHANG
Xiangru ZHANG