Meet Our People
Faculty
- By Department / Unit
- By Research Areas
- By Name
Administrative Staff
Student Ambassadors
View by Photo | View by Text
Networking & Computer Systems
Brahim BENSAOU
Gary Shueng-Han CHAN
Kai CHEN
Mounir HAMDI
Pan HUI
Ngok LAM
Bo LI
Xin LI
Jogesh K MUPPALA
Lionel M NI
Wei WANG
Jiang XU
Qian ZHANG